Návštěvní řád zahrady a parku

Zámecká zahrada a park slouží k odpočinku, relaxaci, rozjímání a vnímání přírodních krás, proto dodržujte následující návštěvní řád.
Zámecká zahrada a park jsou otevřeny pro veřejnost celoročně:
Květen až říjen                     9.00 - 19.00 hodin
Listopad až duben               9.00 - 17.00 hodin

V zahradě a parku není dovoleno zejména:
•    vhazovat cokoli do kašen a fontán
•    trhat květiny, sbírat plody, lámat větve stromů i keřů
•    chodit po trávnících, mimo vyznačené cesty, dále sedat, lehat na trávníky a louky
•    plašit, lovit zvěř, ptactvo, ryby
•    tábořit  v areálu zahrady a parku, vylepovat zde plakáty a jinak narušovat klid a pořádek
•    sportovat, hrát míčové hry
•    jezdit  jízdními koly v areálu a parkovat mimo vyhrazené prostory
•    vstupovat se psy a jinými  zvířaty do areálu zámecké zahrady a parku

Vjezd motorových a jiných vozidel je do parku zákázán.
Za chování dětí v parku odpovídají jejich rodiče nebo pedagogický doprovod.
Ve výjimečných případech může správa zámku park pro veřejnost uzavřít.

Karel Mašek
správce památkového objektu