Pravidla pro provozování dronů nad objekty ve správě NPÚ

Lety dronů bez předchozího povolení jsou nad objekty NPÚ zakázány!

Obecně:

 • Lety dronů jsou bez předchozího písemného povolení („Souhlas se zapojením do provozu bezpilotního systému“, dále „Souhlas“) nad objekty ve správě Národního památkového ústavu (NPÚ) zakázány.
 • Za dron je považováno jakékoliv dálkově ovládané bezpilotní letadlo, tedy i bezpilotní letadlo, které nevyžaduje registraci u Úřadu pro civilní letectví ČR.
 • Souhlas k létání nad památkou ve správě NPÚ může vydat na základě písemné žádosti správce památkového objektu (kastelán) nebo ředitel územní památkové správy NPÚ.
 • Souhlas lze vydat maximálně na dobu jednoho měsíce.

Jak požádat o Souhlas:

1.  Provozovatel dronu musí předem písemně požádat správu objektu o Souhlas s letem dronu. 

2.  Před udělením písemného Souhlasu musí provozovatel doložit:

 • doklad o absolvování letecké způsobilosti/výcviku (A1/A3, A2).
 • vypracovanou žádost o Oprávnění k provozu (OkP) pro Úřad pro civilní letectví ČR (dále „ÚCL“).
 • doklad o uhrazení pojištění v době letu.

3.  Je-li provozovateli ze strany správy vyhověno, je mu zaslán jednostranně podepsaný částečně předvyplněný Souhlas.

4.  Po vydání Souhlasu musí provozovatel dronu požádat ÚCL o vydání OkP.

5.  Po získání OkP od ÚCL se pilot bezpilotního systému v den vzletu dostaví na příslušnou památku a před samotným zahájením letu je povinen:

 • informovat zástupce NPÚ, který udělil Souhlas, zda OkP od ÚCL nebylo vydáno v jiném rozsahu, než je uvedeno v Souhlasu.
 • předat kopii platného OkP od ÚCL.
 • požádat o ústní souhlas, že je možno zahájit let.

6.  Pokud bude provozovatel dronu natáčet či fotografovat, musí si navíc při vyřizování Souhlasu se zapojením do provozu bezpilotního systému vyřídit „Smlouvu o souhlasu k natáčení pomocí bezpilotního letadla“.  Ve smlouvě sjednanou úhradu je provozovatel dronu povinen uhradit před vzletem.

NEPOVOLENÉ PŘELETY NAD OBJEKTY NPÚ BUDOU NEPRODLENĚ HLÁŠENY POLICII ČR!

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Karel Mašek

 • správce objektu - kastelán
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 373 392 283, 606 666 429
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Českých Budějovicích
1/, Manětín 1 33162
Po maturitě a několika letech práce ve vesnickém zemědělství nastoupil v roce 1991 na zámek Manětín. V roce následujícím začala celková obnova zámeckého parku a současně obnova hlavní budovy. Prioritou bylo zcelení areálu. Objekty odtržené od zámku se podařilo postupně vykoupit zpět. Pro oranžerii, hospodářský dvůr, prádelnu, pivovar a obydlí zahradníka shromažďuje od roku 1992 mobiliář z celého regionu. Oživlé objekty chce postupně otevírat pro návštěvníky. S úctou k Manětínu a okolí se snaží zachraňovat i drobné památky, křížky, boží muka a kapličky, které do bývalého panství Lažanských patřily.
9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Renata Steidlová

 • pracovník péče o depozitáře
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 731 148 639
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Českých Budějovicích
1/, Manětín 1 33162